หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 434 โรงเรียนกุมภวาปี 1 14 5
2 1815 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ 0 0 0
3 469 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม 1 1 1
4 1816 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม 0 0 0
5 1817 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม 0 0 0
6 1818 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 0 0 0
7 582 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1 16 5
8 588 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1 1 1
9 1819 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 0 0 0
10 1820 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 0 0 0
11 642 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1 1 1
12 1821 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 0 0 0
13 646 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1 3 2
14 1822 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 0 0 0
15 1824 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 0 0 0
16 1813 โรงเรียนกมลาลักษณ์ 0 0 0
17 1814 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 0 0 0
18 1823 โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 0 0 0
รวม 6 36 15
51

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]