หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1825 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 0 0 0
2 1827 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 0 0 0
3 1828 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 0 0 0
4 1829 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 0 0 0
5 1830 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 0 0 0
6 1832 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 0
7 515 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1 1 1
8 1833 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 0 0 0
9 550 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1 3 2
10 639 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1 1 1
11 1837 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 0 0 0
12 1835 โรงเรียนพิชญวิทย์ 0 0 0
13 1836 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 0 0 0
14 1826 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 0 0 0
15 1831 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 0 0 0
16 1834 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 0 0 0
รวม 3 5 4
9

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]