หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1839 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ 0 0 0
2 1838 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 0 0 0
3 501 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 3 22 8
4 519 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1 1 1
5 1840 โรงเรียนภูพานวิทยา 0 0 0
6 564 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1 1 1
7 617 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 2 12 6
8 1842 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 0 0 0
9 1841 โรงเรียนภูมิพิชญ 0 0 0
10 498 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1 1 1
11 1843 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา 0 0 0
รวม 8 37 17
54

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]