หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1130 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 0 0 0
2 1127 โรงเรียนดาราพิทยาคม 0 0 0
3 1128 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 0 0 0
4 026 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1 1 1
5 1129 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 0 0 0
6 092 โรงเรียนพิชัย 3 4 4
7 1131 โรงเรียนลับแลพิทยาคม 0 0 0
8 114 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 1 1 1
9 187 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 7 19 10
10 188 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 7 19 12
11 202 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 2 4 3
12 1132 โรงเรียนเจริญวิทยา 0 0 0
รวม 21 48 31
79

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]