หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1346 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 0 0 0
2 1347 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 0 0 0
3 034 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 2 4 3
4 1348 โรงเรียนบ่อยางวิทยา 0 0 0
5 097 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1 2 1
6 150 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1 3 2
7 190 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 8 23 14
รวม 12 32 20
52

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]