หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 3 3 3
2 033 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1 1 1
3 1349 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 0 0 0
4 1350 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 0 0 0
5 068 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1 5 2
6 1351 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 0 0 0
7 1352 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 0 0 0
8 1353 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 0 0 0
9 1354 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 0 0 0
10 170 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 8 20 13
11 1355 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 0 0 0
12 189 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 3 3 3
รวม 16 32 22
54

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]