หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2123 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 0 0 0
2 2124 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 0 0 0
3 2126 โรงเรียนพะลานวิทยาคม 0 0 0
4 547 โรงเรียนพังเคนพิทยา 2 3 3
5 2127 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 0 0 0
6 2128 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 0 0 0
7 2129 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 0 0 0
8 2132 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 0 0 0
9 2133 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 0 0 0
10 546 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1 8 3
11 2125 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 0 0 0
12 2130 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 0 0 0
13 2131 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 0 0 0
รวม 3 11 6
17

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]