หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 596 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1 3 2
2 2136 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 0 0 0
3 2137 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 0
4 2138 โรงเรียนอ่างศิลา 0 0 0
5 2139 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 0 0 0
6 689 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1 2 1
7 2134 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 0 0 0
8 2135 โรงเรียนศรีแสงธรรม 0 0 0
รวม 2 5 3
8

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]