หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 578 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 4 17 8
2 2140 โรงเรียนวารินชำราบ 0 0 0
3 2141 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 0 0 0
4 2142 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 0 0 0
รวม 4 17 8
25

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]