หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2147 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 0 0 0
2 2143 โรงเรียนดงสว่างวิทยา 0 0 0
3 2144 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 0 0 0
4 475 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1 1 1
5 2145 โรงเรียนนากระแซงศึกษา 0 0 0
6 483 โรงเรียนนาจะหลวย 3 4 4
7 492 โรงเรียนนาส่วงวิทยา 1 3 2
8 496 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1 1 1
9 2146 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 0 0 0
10 511 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 2 23 7
11 668 โรงเรียนเดชอุดม 4 9 6
12 2148 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 0 0 0
รวม 12 41 21
62

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]