หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 743 โรงเรียนดัดดรุณี 1 1 1
2 1547 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 0 0 0
3 1548 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 0 0 0
4 1549 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 0 0 0
5 873 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 2 9 4
6 1550 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 0 0 0
7 969 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 6 15 11
8 970 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 1 1
9 834 โรงเรียนมารดานฤมล 2 2 2
รวม 12 28 19
47

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]