หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 723 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1 2 2
2 730 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 1 1
3 734 โรงเรียนชลกันยานุกูล 5 14 7
4 1450 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 0 0 0
5 736 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2 4 3
6 791 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 2 3 3
7 1451 โรงเรียนบ้านบึง“มนูญวิทยาคาร” 0 0 0
8 793 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1 1 1
9 1452 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 0 0 0
10 1453 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 0 0 0
11 899 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1 1 1
12 917 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 1 1
13 1454 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 0 0 0
14 1455 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 0 0 0
15 1456 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 0 0 0
16 975 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 1 1
17 1449 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 0 0 0
รวม 15 28 20
48

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]