หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 749 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1 3 2
2 809 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 4 8 6
3 814 โรงเรียนพานทอง 5 45 14
4 1458 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 0 0 0
5 1459 โรงเรียนอุทกวิทยาคม 0 0 0
6 1460 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 0 0 0
7 950 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1 3 1
8 1457 โรงเรียนนันทนวิทย์ 0 0 0
9 911 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 2 6 4
10 936 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1 6 3
รวม 14 71 30
101

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]