ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนตะคร้อพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 84.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดบวรมงคล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78.33 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน