ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 92.01 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 88.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 80.35 ทอง 4  
5 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 75.34 เงิน 5  
6 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 74.68 เงิน 6  
7 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72.35 เงิน 7  
8 โรงเรียนอุดมวิทยายน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 71.35 เงิน 8  
9 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 71.01 เงิน 9  
10 โรงเรียนเสาธงวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 70.64 เงิน 10  
11 โรงเรียนปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60.68 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน