ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 82.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.33 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน