ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 87.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 79.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนพิชญบัณฑิต สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 76.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 76.60 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน