ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 91.68 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 87.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85.34 ทอง 4  
5 โรงเรียนสิริรัตนาธร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.01 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.01 ทอง 5  
7 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.01 ทอง 5  
8 โรงเรียนเมืองนครนายก สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 83.01 ทอง 5  
9 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81.68 ทอง 9  
10 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80.34 ทอง 10  
11 โรงเรียนเวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80.34 ทอง 10  
12 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80.34 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน