ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 93.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 87.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 81.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 79.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 79.30 เงิน 8  
9 โรงเรียนปรียาโชติ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72.30 เงิน 11  
12 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 72.30 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน