ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 88.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 76.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 73.60 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน