ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 88.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 82.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 81.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 81.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนประชาวิทย์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน