ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 87.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 82.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนควนเนียงวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 81.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 81.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79.10 เงิน 9  
10 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 71.10 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน