ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนคลองแดนวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนหนองรีประชานิมิตร No name - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน