หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวที 1 17 ก.พ. 2558 09.30 - 12.00 น. เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวที 1 17 ก.พ. 2558 13.00 - 15.00 น. เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้อง 2 17 ก.พ. 2558 09.30 - 11.30 น เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้อง 1 17 ก.พ. 2558 09.30 - 11.30 น. เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้อง 1 17 ก.พ. 2558 09.30 - 11.30 น. เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้อง 1 18 ก.พ. 2558 09.00 - 10.30 น. เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวที 2 17 ก.พ. 2558 09.30 - 12.00 น. เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวที 2 17 ก.พ. 2558 13.00 - 15.00 น. เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้อง เวที 2 18 ก.พ. 2558 09.00 - 12.00 น. เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้องแข่งขัน 1 17 ก.พ. 2558 09.30 - 15.00 น. เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้อง 3 17 ก.พ. 2558 09.30 - 11.00 น เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ชั้น ห้อง 3 18 ก.พ. 2558 09.00 - 10.00 น. เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]