หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศรีษะและโยนลูกบอล ป.1-ป.3 ลานทะเลสาบ เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2558 9.00 - 12.00 น. รายงานตัว 8.00 - 8.30 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ลานทะเลสาบ เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2558 14.00 - 16.00 น. รายงานตัว 13.00 - 13.30 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ลานทะเลสาบ เมืองทองธานี 19 ก.พ. 2558 9.00 - 13.00 น. รายงานตัว 8.00 - 8.30 น.
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 17 ก.พ. 2558 09.30 - 17.30 รายงานตัว 08.00 - 09.00 น.(12 ทีม) ไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน ลำดับการแข่งขันแต่ละวัน โดยการจับฉลาก ทีมแรกกรรมการผู้ตัดสินเป็นผู้จับฉลากให้ขึ้นแข่งขัน เมื่อนำเสนอเสร็จผู้แข่งขันจะเป็นผู้จับฉลากลำต่อไปเรื่อยๆ จบครบจำนวนของทีมที่เ
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2558 09.30 - 17.30 รายงานตัว 08.00 - 09.00 น.(12 ทีม) ไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน ลำดับการแข่งขันแต่ละวัน โดยการจับฉลาก ทีมแรกกรรมการผู้ตัดสินเป็นผู้จับฉลากให้ขึ้นแข่งขัน เมื่อนำเสนอเสร็จผู้แข่งขันจะเป็นผู้จับฉลากลำต่อไปเรื่อยๆ จบครบจำนวนของทีมที่เ
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โซนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (ํYC : Youth Counselor) 17 ก.พ. 2558 09.00 น. - 16.30 น. ให้มารายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น ชี้แจงรายละเอียดและจับหมายเลขลำดับการแข่งขันเวลา 08.30 น.-09.00น.
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 17 ก.พ. 2558 09.00-15.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45 และฟังคำชี้แจงกฏ กติกา เวลา 08.45
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2558 09.00-15.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45 และฟังคำชี้แจงกฏ กติกา เวลา 08.45
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 17 ก.พ. 2558 09.00 เป็นต้นไป ทีมละประมาณ 15 นาที รายงานตัวเวลา 08.00-08.45 และฟังคำชี้แจงกฏ กติกา เวลา 08.45
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2558 09.00 เป็นต้นไป ทีมละประมาณ 15 นาที รายงานตัวเวลา 08.00-08.45 และฟังคำชี้แจงกฏ กติกา เวลา 08.45


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]