หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ชั้น 5 19 ก.พ. 2558
ลำดับที่ 1 - 12

20 ก.พ. 2558
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-18.00 วันที่ 20 ก.พ. 58 แข่งขันรอบ 4 ทีมสุดท้าย เวลา 9.00-12.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://inno.obec.go.th หรือ www.eduinnothai.com
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ชั้น 5 19 ก.พ. 2558
ลำดับที่ 1 - 12

20 ก.พ. 2558
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-18.00 วันที่ 20 ก.พ. 58 แข่งขันรอบ 4 ทีมสุดท้าย เวลา 9.00-12.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://inno.obec.go.th หรือ www.eduinnothai.com
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงแรมรอยัล เบญจา
-
09.00-18.00 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://inno.obec.go.th หรือ www.eduinnothai.com
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงแรมรอยัล เบญจา
-
09.00-18.00 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://inno.obec.go.th หรือ www.eduinnothai.com


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]