หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 17 ก.พ. 2558 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน อ.อัมพร คงวัฒนกุล 089-8022522
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 17 ก.พ. 2558 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน อ.อัมพร คงวัฒนกุล 089-8022522
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2558 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน อ.นวลเพ็ญ โคเลิศ 081-1914433
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2558 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน อ.นวลเพ็ญ โคเลิศ 081-1914433
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 19 ก.พ. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบ นายชำนาญ ทัดมาลี 089-5471949 นางจรูญพร ลำใย 089-7409693 ขนาดโต๊ะสำหรับใช้ในการแข่งขัน กว้าง 45 ซม. x 2 ยาว 180 ซม. ข้อห้าม ผู้เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ห้ามนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่นอกเหนือ
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 19 ก.พ. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบ นายชำนาญ ทัดมาลี 089-5471949 นางจรูญพร ลำใย 089-7409693ขนาดโต๊ะสำหรับใช้ในการแข่งขัน กว้าง 45 ซม. x 2 ยาว 180 ซม. ข้อห้าม ผู้เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ห้ามนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่นอกเหนือ
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 19 ก.พ. 2558 09.00-12.00 ให้แต่ละโรงเรียน เข้าจัดสถานที่ 07.00 น. ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 รูปเล่มรายงานพร้อม CD ส่งที่จุดรายงานตัว จำนวน 6 ชุด ผู้ประสานงาน อ.ธีรนุช แฝงเพ็ชร 081-7753742
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 17 ก.พ. 2558 09.00-11.00 ผู้ประสานงาน อ.สุมาลี กล่อมพุ่ม 086-7911829
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 19 ก.พ. 2558 09.00-12.00 ให้แต่ละโรงเรียน เข้าจัดสถานที่ 07.00 น. ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 รูปเล่มรายงานพร้อม CD ส่งที่จุดรายงานตัว จำนวน 6 ชุด ผู้ประสานงาน อ.ธีรนุช แฝงเพ็ชร 081-7753742
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 17 ก.พ. 2558 09.00-11.00 ผู้ประสานงาน อ.สุมาลี กล่อมพุ่ม 086-7911829
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 17 ก.พ. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบ นายชำนาญ ทัดมาลี 089-5471949 นางจรูญพร ลำใย 089-7409693ขนาดโต๊ะสำหรับใช้ในการแข่งขัน กว้าง 45 ซม. x 2 ยาว 180 ซม. ข้อห้าม ผู้เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ห้ามนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่นอกเหนือ
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 17 ก.พ. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบ นายชำนาญ ทัดมาลี 089-5471949 นางจรูญพร ลำใย 089-7409693ขนาดโต๊ะสำหรับใช้ในการแข่งขัน กว้าง 45 ซม. x 2 ยาว 180 ซม. ข้อห้าม ผู้เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ห้ามนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่นอกเหนือ
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 17 ก.พ. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน ผู้ประสานงาน นายธเนศ ปานอุทัย 089-8367441 นางสาวอุษา มะหะหมัด 081-8494975ขนาดโต๊ะสำหรับใช้ในการแข่งขัน กว้าง 45 ซม. x 2 ยาว 180 ซม. ข้อห้าม ผู้เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ห้ามนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่นอกเหนื
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 17 ก.พ. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน ผู้ประสานงาน นายธเนศ ปานอุทัย 089-8367441 นางสาวอุษา มะหะหมัด 081-8494975ขนาดโต๊ะสำหรับใช้ในการแข่งขัน กว้าง 45 ซม. x 2 ยาว 180 ซม. ข้อห้าม ผู้เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ห้ามนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่นอกเหนือ
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน ผู้ประสานงาน นายธเนศ ปานอุทัย 089-8367441 นางสาวอุษา มะหะหมัด 081-8494975ขนาดโต๊ะสำหรับใช้ในการแข่งขัน กว้าง 45 ซม. x 2 ยาว 180 ซม. ข้อห้าม ผู้เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ห้ามนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่นอกเหนือ
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน ผู้ประสานงาน นายธเนศ ปานอุทัย 089-8367441 นางสาวอุษา มะหะหมัด 081-8494975ขนาดโต๊ะสำหรับใช้ในการแข่งขัน กว้าง 45 ซม. x 2 ยาว 180 ซม. ข้อห้าม ผู้เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ห้ามนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่นอกเหนือ
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบ นายชำนาญ ทัดมาลี 089-547-1949 นางจรูญพร ลำใย 089-740-9693ขนาดโต๊ะสำหรับใช้ในการแข่งขัน กว้าง 45 ซม. x 2 ยาว 180 ซม. ข้อห้าม ผู้เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ห้ามนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่นอกเหนือ
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบ นายชำนาญ ทัดมาลี 089-5471949 นางจรูญพร ลำใย 089-7409693ขนาดโต๊ะสำหรับใช้ในการแข่งขัน กว้าง 45 ซม. x 2 ยาว 180 ซม. ข้อห้าม ผู้เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ห้ามนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่นอกเหนือ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]