หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้องจูปิเตอร์ 9 และ 10 17 ก.พ. 2558 09.-30 -11.30 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 - 08.15 น. รายงานตัว 08.30 -09.15 น. ปฐมนิเทศและฟังคำชี้แจง 09.30-11.30 น. สอบ เวลา 16.00 น. ประกาศผลสอบ
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้องจูปิเตอร์ 9 และ 10 17 ก.พ. 2558 09.30 -11.30 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 - 08.15 น. รายงานตัว 08.30 -09.15 น. ปฐมนิเทศและฟังคำชี้แจง 09.30-11.30 น. สอบ เวลา 16.00 น. ประกาศผลสอบ
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้องจูปิเตอร์ 9 และ 10 17 ก.พ. 2558 09.30 -11.30 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 - 08.15 น. รายงานตัว 08.30 -09.15 น. ปฐมนิเทศและฟังคำชี้แจง 09.30-11.30 น. สอบ เวลา 16.00 น. ประกาศผลสอบ
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2558 09.00-16.30 รายงานตัวเข้าแข่งขันเวลา 08.00 น. ณ เวทีกลางโครงงานคณิตศาสตร์
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2558 09.00-16.30 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00 น. ณ เวทีกลางโครงงานคณิตศาสตร์
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2558 09.00-16.30 รายงายตัวเข้าแข่งขันเวลา 08.00 น. ณ เวทีกลางโครงงานคณิตศาสตร์
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2558 09.00 - 16.30 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00 น. ณ เวทีกลางโครงงานคณิตศาสตร์
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี ห้องจูปิเตอร์ 9 และ 10 17 ก.พ. 2558 09.00-12.00 สอบรอบแรก 17ก.พ.58 07.30-08.15 น. รายงานตัว ณ ร.ร.นนทบุรีพิทยาคม 08.30-09.00 น. ปฐมนิเทศและชี้แจง 13.00 - 18.00 น. นร.นำเสนอผลงาน รอบแรก /สอบรอบสอง 18 ก.พ. 58 07.30-08.15 น.รายงานตัว ณ เมืองทองธานี 09.00-12.00 น.นร.นำเสนอผลงาน รอบสอง 15.00 น. ประ
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี ห้องจูปิเตอร์ 9 และ 10 17 ก.พ. 2558 09.00-12.00 สอบรอบแรก 17ก.พ.58 07.30-08.15 น. รายงานตัว ณ ร.ร.นนทบุรีพิทยาคม 08.30-09.00 น. ปฐมนิเทศและชี้แจง 13.00 - 18.00 น. นร.นำเสนอผลงาน รอบแรก /สอบรอบสอง 18 ก.พ. 58 07.30-08.15 น.รายงานตัว ณ. เมืองทองธานี 09.00-12.00 น. นร.นำเสนอผลงานรอบสอง 15.00 น. ปร
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้องJUPITER15 17 ก.พ. 2558 09.00-12.00 7.30-8.30 รายงานตัว 8.30-9.00 น. ฟังคำชี้แจงการแข่งขัน 15.00น.รับเกียรติบัตร
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้องJUPITER15 17 ก.พ. 2558 09.00-12.00 7.30-8.30 รายงานตัว 8.30-9.00 น. ฟังคำชี้แจงการแข่งขัน 15.00น.รับเกียรติบัตร
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้องJUPITER16 17 ก.พ. 2558 09.00-12.00 7.30-8.30 รายงานตัว 8.30-9.00 น. ฟังคำชี้แจงการแข่งขัน 15.00น.รับเกียรติบัตร


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]