หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. กระบี่

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2941 โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ 0 0 0
2 540 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 1 1 1
3 541 โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม 1 3 2
4 2942 โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 0 0 0
5 2943 โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่๔๔ 0 0 0
6 567 โรงเรียนบ้านกอตง 1 2 2
7 571 โรงเรียนบ้านคลองกำ 1 3 2
8 577 โรงเรียนบ้านคลองยวน 2 7 4
9 583 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 1 2 2
10 585 โรงเรียนบ้านคลองไคร 2 25 7
11 2944 โรงเรียนบ้านควน( ) 0 0 0
12 587 โรงเรียนบ้านควนต่อ 1 3 2
13 597 โรงเรียนบ้านควนใต้ 1 5 2
14 2945 โรงเรียนบ้านดินแดง 0 0 0
15 625 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 6 22 11
16 626 โรงเรียนบ้านทรายขาว 2 4 3
17 2946 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 0 0 0
18 632 โรงเรียนบ้านทับปริก 2 5 2
19 2947 โรงเรียนบ้านทุ่งครก 0 0 0
20 641 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 3 9 5
21 659 โรงเรียนบ้านนาพรุ 1 3 2
22 665 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 1 2 2
23 2948 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 0 0 0
24 680 โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1 3 2
25 681 โรงเรียนบ้านบางเหียน 2 5 4
26 694 โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง 1 3 2
27 2949 โรงเรียนบ้านพระแอะ 0 0 0
28 710 โรงเรียนบ้านพรุดินนา 1 1 1
29 718 โรงเรียนบ้านย่านอุดม 3 11 6
30 720 โรงเรียนบ้านร่าปู 1 1 1
31 2950 โรงเรียนบ้านลำทับ 0 0 0
32 741 โรงเรียนบ้านหนองจูด 3 8 6
33 743 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 10 3
34 2951 โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง 0 0 0
35 2952 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 0 0 0
36 756 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1 1 1
37 757 โรงเรียนบ้านห้วยสาร 2 4 3
38 758 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 2 9 5
39 762 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา 1 1 1
40 2953 โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย 0 0 0
41 2954 โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 0 0 0
42 2955 โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา 0 0 0
43 2956 โรงเรียนบ้านเขาดิน 0 0 0
44 770 โรงเรียนบ้านเขาฝาก 3 3 3
45 772 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 2 6 4
46 2957 โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน 0 0 0
47 2958 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 0 0 0
48 794 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1 1 1
49 797 โรงเรียนบ้านไหนหนัง 1 3 2
50 814 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1 1 1
51 817 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 5 26 13
52 2959 โรงเรียนรุ่งอรุณศึกษา 0 0 0
53 2960 โรงเรียนวัดบางโทง 0 0 0
54 857 โรงเรียนวัดพรุเตียว 1 2 2
55 888 โรงเรียนวัดเขาต่อ 1 3 2
56 2961 โรงเรียนวัดโคกยาง 0 0 0
57 920 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 4 21 8
58 929 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 8 26 15
59 2963 โรงเรียนอนุบาลคณาพร 0 0 0
60 930 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 5 9 8
61 2964 โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 0 0 0
62 2965 โรงเรียนอนุบาลลำทับ 0 0 0
63 954 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 5 6 6
64 955 โรงเรียนอุตรกิจ 4 18 10
65 2966 โรงเรียนเจริญวิชช์ 0 0 0
66 984 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 3 2
67 985 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ 1 1 1
68 2962 โรงเรียนอนุบาลกานตราช 0 0 0
69 928 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 7 12 10
70 977 โรงเรียนเทศบาล๓ ท่าแดง 2 2 2
รวม 97 296 174
470

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]