หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ชัยนาท

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3426 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 0 0 0
2 3427 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 0 0 0
3 3428 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 0 0 0
4 3429 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 0 0 0
5 1651 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 1 3 2
6 3430 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 0 0 0
7 3431 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0
8 1689 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1 3 2
9 3432 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 0 0 0
10 1711 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 1 1 1
11 3433 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 0 0 0
12 1725 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1 1 1
13 3434 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 0 0 0
14 3435 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 0 0 0
15 3436 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0
16 3437 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 0 0 0
17 3439 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 0 0 0
18 1809 โรงเรียนวัดกำแพง 1 1 1
19 1811 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 1 3 2
20 3441 โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 0 0 0
21 1836 โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 1 2 2
22 1848 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 1 3 2
23 3442 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 0 0 0
24 3443 โรงเรียนวัดพร้าว 0 0 0
25 3444 โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 0 0 0
26 3445 โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 0 0 0
27 3446 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 0 0 0
28 1906 โรงเรียนวัดวังหมัน 1 1 1
29 3447 โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม 0 0 0
30 1911 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 2 10 4
31 3448 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 0 0 0
32 3449 โรงเรียนวัดสนามชัย 0 0 0
33 3450 โรงเรียนวัดหนองจิก 0 0 0
34 3451 โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม 0 0 0
35 1948 โรงเรียนวัดหัวเด่น 1 2 1
36 3452 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) 0 0 0
37 3453 โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู 2502) 0 0 0
38 1979 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 1 5 1
39 1985 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 3 2
40 3455 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 0 0 0
41 3456 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 0 0 0
42 2062 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 2 2 2
43 3457 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 0 0 0
44 2074 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 2 6 4
45 3459 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 0 0 0
46 2082 โรงเรียนเทพรัตน์ 1 3 2
47 3438 โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนถาวรวิทยา 0 0 0
48 3440 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 0 0 0
49 3454 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 0 0 0
50 2070 โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ 1 1 1
51 3458 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 0 0 0
52 2089 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1 1 1
53 3460 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 0 0 0
รวม 21 51 32
83

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]