หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ชัยภูมิ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4277 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง 0 0 0
2 1020 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1 11 5
3 4278 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา 0 0 0
4 4279 โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0
5 4280 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 0 0 0
6 1068 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 1 3 2
7 4281 โรงเรียนบ้านคลองจันลา 0 0 0
8 1091 โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง 1 3 2
9 1099 โรงเรียนบ้านช่อระกา 1 1 1
10 1102 โรงเรียนบ้านซับม่วง 2 2 2
11 4282 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 0 0 0
12 1164 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ 1 3 2
13 4283 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา 0 0 0
14 4284 โรงเรียนบ้านนารี 0 0 0
15 1179 โรงเรียนบ้านนาโจด 1 3 2
16 4285 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 0 0 0
17 4286 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 0 0 0
18 4287 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 0 0 0
19 4288 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 0 0 0
20 4289 โรงเรียนบ้านวังโพน 0 0 0
21 1307 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 2 2 2
22 4290 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 0 0 0
23 1320 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1 2 2
24 4291 โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ 0 0 0
25 4292 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 0 0 0
26 4293 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 0 0 0
27 4294 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 0 0 0
28 4295 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 0 0 0
29 4296 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 0 0 0
30 4297 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 0 0 0
31 4298 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 0 0 0
32 4299 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 0 0 0
33 4300 โรงเรียนบ้านโนนลาน 0 0 0
34 4301 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 0 0 0
35 1475 โรงเรียนสุนทรวัฒนา 3 6 6
36 1480 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 2 4 3
37 4302 โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล 0 0 0
38 4303 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 0 0 0
39 4305 โรงเรียนเทศบาล 1 0 0 0
40 1564 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 1 1 1
41 4306 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 0 0 0
42 4304 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง 0 0 0
รวม 17 41 30
71

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]