หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4307 โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 0 0 0
2 4308 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 0 0 0
3 4309 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 0 0 0
4 4310 โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 0 0 0
5 4311 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 0 0 0
6 4312 โรงเรียนบ้านคอนสาร 0 0 0
7 1105 โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 2 6 4
8 4313 โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 0 0 0
9 4314 โรงเรียนบ้านดงบัง 0 0 0
10 4315 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 0 0 0
11 4316 โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 0 0 0
12 4317 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 0 0 0
13 4318 โรงเรียนบ้านนาแก 0 0 0
14 4319 โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 0 0 0
15 4320 โรงเรียนบ้านวังม่วง 0 0 0
16 4321 โรงเรียนบ้านสีปลาด 0 0 0
17 4322 โรงเรียนบ้านหนองกุง 0 0 0
18 1276 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 1 3 2
19 4323 โรงเรียนบ้านหนองขาม(อ.ภูเขียว) 0 0 0
20 4324 โรงเรียนบ้านหนองคัน 0 0 0
21 4325 โรงเรียนบ้านหนองบัว (อ.บ้านแท่น) 0 0 0
22 1299 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 1 1 1
23 4326 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 0 0 0
24 4327 โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 0 0 0
25 4328 โรงเรียนบ้านหนองรวก 0 0 0
26 4329 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 0 0 0
27 4330 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 0 0 0
28 4331 โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 0 0 0
29 4332 โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 0 0 0
30 4333 โรงเรียนบ้านหลุบคา 0 0 0
31 4334 โรงเรียนบ้านหัวโสก 0 0 0
32 4335 โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 0 0 0
33 4336 โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 0 0 0
34 4337 โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 0 0 0
35 4338 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 0 0 0
36 4339 โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 0 0 0
37 4340 โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 0 0 0
38 1439 โรงเรียนภูมิวิทยา 1 3 2
39 1469 โรงเรียนสระโพนทอง 1 3 2
40 4341 โรงเรียนสวนวิทยา 0 0 0
41 4342 โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 0 0 0
42 4343 โรงเรียนหัวนานคร 0 0 0
43 4344 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 0 0 0
รวม 6 16 11
27

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]