หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1002 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 2 1
2 4345 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 0 0 0
3 4346 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 0 0 0
4 1035 โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1 2 2
5 4347 โรงเรียนบ้านท่ากูบ 0 0 0
6 1156 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1 2 2
7 1190 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 1 2 1
8 1230 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1 2 2
9 1246 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1 1 1
10 1254 โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1 1 1
11 4348 โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 0 0 0
12 1261 โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง 3 41 11
13 4349 โรงเรียนบ้านหนองจะบก 0 0 0
14 1305 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 1 1
15 4350 โรงเรียนบ้านหนองม่วง(ระเหว) 0 0 0
16 4351 โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 0 0 0
17 1414 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 2 2 2
18 1524 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 2 2
รวม 14 58 26
84

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]