หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ชุมพร เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 532 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) 4 10 8
2 533 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 1 3 2
3 534 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1 1 1
4 536 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 1 1 1
5 2897 โรงเรียนชุมชนประชานิคม 0 0 0
6 545 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 5 2
7 2898 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 0 0 0
8 2901 โรงเรียนบ้านกลาง 0 0 0
9 2902 โรงเรียนบ้านคลองสูบ 0 0 0
10 599 โรงเรียนบ้านคอกม้า 2 5 4
11 601 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1 2 2
12 2903 โรงเรียนบ้านงาช้าง 0 0 0
13 607 โรงเรียนบ้านจันทึง 2 13 4
14 611 โรงเรียนบ้านชุมโค 1 2 2
15 615 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1 8 3
16 2904 โรงเรียนบ้านทรายขาว 0 0 0
17 647 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1 3 2
18 2905 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 0 0 0
19 2906 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 0 0 0
20 2907 โรงเรียนบ้านบางจาก 0 0 0
21 686 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 3 4 3
22 2908 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 0 0 0
23 2909 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 0 0 0
24 2910 โรงเรียนบ้านหินแก้ว 0 0 0
25 755 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 1 3 2
26 2911 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 0 0 0
27 2912 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 0 0 0
28 2913 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 0 0 0
29 2914 โรงเรียนบ้านเขาวง 0 0 0
30 776 โรงเรียนบ้านเนินทอง 6 6 6
31 2915 โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 0 0 0
32 798 โรงเรียนประชานิคม 2 3 46 11
33 2916 โรงเรียนประชานิคม4 0 0 0
34 800 โรงเรียนฝวาหมินกงลิ 2 6 3
35 830 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1 1 1
36 2917 โรงเรียนวัดดอนรวบ 0 0 0
37 2918 โรงเรียนวัดดอนเมือง 0 0 0
38 2919 โรงเรียนวัดน้อมถวาย 0 0 0
39 853 โรงเรียนวัดปากด่าน 1 1 1
40 859 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1 5 2
41 2920 โรงเรียนวัดเชิงกระ 0 0 0
42 932 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 4 12 6
43 936 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1 1 1
44 2922 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 0 0 0
45 2923 โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข 0 0 0
46 951 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 3 5 5
47 978 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1 1 1
48 989 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 1 5 2
49 991 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 6 13 9
50 992 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 3 3 3
51 2899 โรงเรียนชุมพรศึกษา 0 0 0
52 2900 โรงเรียนนิรมลชุมพร 0 0 0
53 940 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย 1 3 2
54 2921 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล 0 0 0
55 963 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1 6 3
รวม 55 174 92
266

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]