หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ชุมพร เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 542 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 5 7 6
2 2924 โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม 0 0 0
3 2926 โรงเรียนบ้านคลองสง 0 0 0
4 614 โรงเรียนบ้านดวด 2 4 4
5 2927 โรงเรียนบ้านดอนแค 0 0 0
6 633 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1 1 1
7 638 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 2 3 3
8 652 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 1 3 2
9 2928 โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 0 0 0
10 662 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 1 3 2
11 666 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1 3 2
12 2929 โรงเรียนบ้านปังหวาน 0 0 0
13 2930 โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา 0 0 0
14 2931 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 0 0 0
15 2932 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 0 0 0
16 2933 โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง 0 0 0
17 2934 โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 0 0 0
18 779 โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง 1 1 1
19 788 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 1 2 2
20 792 โรงเรียนบ้านในหุบ 1 1 1
21 793 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1 5 2
22 2935 โรงเรียนพัฒนศึกษา 0 0 0
23 829 โรงเรียนวัดจันทราวาส 1 2 1
24 2936 โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 0 0 0
25 2937 โรงเรียนวัดท้องตม 0 0 0
26 840 โรงเรียนวัดนาสัก 1 3 2
27 850 โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 1 1
28 2938 โรงเรียนวัดอัมพาวาส 0 0 0
29 2939 โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 0 0 0
30 902 โรงเรียนวัดแหลมปอ 1 1 1
31 918 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 2 5 3
32 2940 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 0 0 0
33 2925 โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ 0 0 0
34 805 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 4 4 4
35 924 โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 1 1
รวม 28 50 39
89

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]