หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. เชียงราย เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2599 โรงเรียนบ้านดอน 0 0 0
2 087 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1 1 1
3 104 โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 1 1 1
4 2600 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 0 0 0
5 122 โรงเรียนบ้านปงเคียน 1 1 1
6 160 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1 1 1
7 165 โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 3 3 3
8 209 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 3 23 8
9 231 โรงเรียนบ้านหัวดอย 1 3 2
10 249 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1 6 3
11 283 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1 1 1
12 291 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1 6 3
13 325 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 3 2
14 2602 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 0 0 0
15 476 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 3 37 11
16 483 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1 1 1
17 2606 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 0 0 0
18 2601 โรงเรียนมารีย์รักษ์ 0 0 0
19 2603 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 0 0 0
20 2605 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 0 0 0
21 2604 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 0 0 0
รวม 19 87 38
125

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]