หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. เชียงราย เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 017 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 2 6 2
2 025 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 2 4 2
3 040 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1 1 1
4 2608 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 0 0 0
5 086 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1 20 5
6 137 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ 1 2 1
7 144 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 1 3 2
8 187 โรงเรียนบ้านวาวี 2 7 4
9 219 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1 1 1
10 253 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 3 2
11 2609 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 0 0 0
12 279 โรงเรียนบ้านเลาลี 1 1 1
13 295 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 1 5 2
14 300 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1 2 1
15 324 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1 2 1
16 2610 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 0 0 0
17 354 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1 8 2
18 368 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1 3 2
19 419 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1 1 1
20 442 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1 2 2
21 2611 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 0 0 0
22 497 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 2 8 4
23 512 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 2 3 3
24 516 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1 1 1
25 2607 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 0 0 0
26 422 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 1 1
รวม 26 84 41
125

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]