หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. เชียงราย เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 078 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1 1 1
2 138 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 1 1 1
3 139 โรงเรียนบ้านป่ายาง 2 6 3
4 140 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 3 12 5
5 142 โรงเรียนบ้านป่าแดง 4 10 7
6 146 โรงเรียนบ้านพญาไพร 3 10 3
7 2612 โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 0 0 0
8 163 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 1 3 1
9 2613 โรงเรียนบ้านสันกอง 0 0 0
10 202 โรงเรียนบ้านสันทราย 1 1 1
11 238 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 1 1 1
12 256 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 3 2
13 257 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1 1 1
14 2614 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 0 0 0
15 270 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1 33 3
16 292 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 3 7 6
17 2615 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 0 0 0
18 303 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 1 1 1
19 322 โรงเรียนบ้านโป่ง 1 10 3
20 350 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 1 2 2
21 351 โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 1 3 2
22 364 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 3 3 3
23 447 โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1 2 2
24 486 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 1 2 2
25 487 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 9 3
26 2616 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 0 0 0
27 501 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 1 1
28 2617 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 0 0 0
รวม 34 122 54
176

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]