หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. เชียงราย เขต 4

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1 1 1
2 004 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1 1 1
3 2618 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 0 0 0
4 015 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1 2 2
5 030 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 2 4 3
6 047 โรงเรียนบรรพตวิทยา 1 1 1
7 049 โรงเรียนบ้านกระแล 2 4 3
8 2619 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 0 0 0
9 081 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 1 3 2
10 092 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1 5 2
11 2620 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 0 0 0
12 145 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1 1 1
13 2621 โรงเรียนบ้านม่วงยาย 0 0 0
14 161 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1 3 2
15 2622 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 0 0 0
16 2623 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 0 0 0
17 244 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1 1 1
18 250 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1 3 2
19 2624 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 0 0 0
20 264 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 2 6 4
21 276 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 4 16 9
22 281 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 2 5 4
23 2625 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 0 0 0
24 421 โรงเรียนศรีสว่าง 1 3 2
25 2626 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 0 0 0
26 474 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 3 4 4
27 2627 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 0 0 0
28 2628 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 0 0 0
29 370 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 1 1
รวม 27 64 45
109

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]