หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. เชียงใหม่ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2654 โรงเรียนชลประทานผาแตก 0 0 0
2 2655 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 0 0 0
3 2656 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 0 0 0
4 2657 โรงเรียนบ้านดอนปิน 0 0 0
5 2658 โรงเรียนบ้านบวกค้าง 0 0 0
6 2659 โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 0 0 0
7 2660 โรงเรียนบ้านป่าขุย 0 0 0
8 2661 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 0 0 0
9 200 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 2 4 3
10 2662 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 0 0 0
11 2663 โรงเรียนบ้านแม่หวาน 0 0 0
12 356 โรงเรียนพุทธิโศภน 2 4 3
13 377 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1 1 1
14 379 โรงเรียนวัดดอนจั่น 1 3 2
15 2664 โรงเรียนวัดดอนชัย 0 0 0
16 391 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1 1 1
17 397 โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 1 1
18 402 โรงเรียนวัดสวนดอก 1 5 2
19 2665 โรงเรียนวัดห้วยทราย 0 0 0
20 409 โรงเรียนวัดเมืองสาตร 1 1 1
21 411 โรงเรียนวัดเสาหิน 1 1 1
22 2666 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 0 0 0
23 2667 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 0 0 0
24 477 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 4 15 7
25 2669 โรงเรียนแม่คือวิทยา 0 0 0
26 344 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 1 1
27 418 โรงเรียนวิชัยวิทยา 2 2 2
28 2668 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 0 0 0
รวม 18 39 25
64

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]