หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. เชียงใหม่ เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2670 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 0 0 0
2 096 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1 5 1
3 110 โรงเรียนบ้านบวกเปา 1 1 1
4 117 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 1 1
5 2671 โรงเรียนบ้านปง 0 0 0
6 2672 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 0 0 0
7 2673 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 0 0 0
8 134 โรงเรียนบ้านป่าก้าง 1 1 1
9 2674 โรงเรียนบ้านป่าลาน 0 0 0
10 2675 โรงเรียนบ้านผึ้ง 0 0 0
11 162 โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 1 1
12 2676 โรงเรียนบ้านร่มหลวง 0 0 0
13 189 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1 3 2
14 2677 โรงเรียนบ้านสันกลาง 0 0 0
15 2678 โรงเรียนบ้านสันคะยอม 0 0 0
16 2679 โรงเรียนบ้านสันปง 0 0 0
17 208 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 1 3 2
18 2680 โรงเรียนบ้านสันศรี 0 0 0
19 2681 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 0 0 0
20 2682 โรงเรียนบ้านหนองปิด 0 0 0
21 222 โรงเรียนบ้านหนองหาร 3 12 7
22 228 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1 1 1
23 2683 โรงเรียนบ้านหลักปัน 0 0 0
24 2684 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 0 0 0
25 2685 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 0 0 0
26 2686 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 0 0 0
27 2687 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 0 0 0
28 289 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 1 1 1
29 2688 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 0 0 0
30 299 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 1 2 2
31 2689 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 0 0 0
32 301 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย 1 1 1
33 2690 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 0 0 0
34 2691 โรงเรียนบ้านแม่สา 0 0 0
35 2692 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 0 0 0
36 313 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1 3 2
37 2693 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 0 0 0
38 2694 โรงเรียนพร้าวบูรพา 0 0 0
39 369 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1 6 3
40 2695 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 0 0 0
41 2696 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 0 0 0
42 413 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1 1 1
43 432 โรงเรียนสันทรายหลวง 1 5 2
44 434 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1 5 2
รวม 19 52 31
83

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]