หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. เชียงใหม่ เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2698 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 0 0 0
2 2699 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 0 0 0
3 2700 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 0 0 0
4 2701 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 0 0 0
5 044 โรงเรียนนามน 1 3 2
6 056 โรงเรียนบ้านขอบด้ง 2 8 4
7 2702 โรงเรียนบ้านดงป่าลัน 0 0 0
8 2703 โรงเรียนบ้านต้นโชค 0 0 0
9 2704 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 0 0 0
10 2705 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 0 0 0
11 2706 โรงเรียนบ้านปางปอย 0 0 0
12 2707 โรงเรียนบ้านปางสัก 0 0 0
13 2708 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 0 0 0
14 2709 โรงเรียนบ้านป่าแดง 0 0 0
15 152 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 2 4 3
16 153 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1 1 1
17 173 โรงเรียนบ้านลาน 1 3 2
18 201 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1 2 2
19 2710 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 0 0 0
20 203 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 2 5 3
21 2711 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 0 0 0
22 2712 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 0 0 0
23 2713 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 0 0 0
24 229 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1 5 2
25 2714 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 0 0 0
26 2715 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 0 0 0
27 2716 โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด. 0 0 0
28 2717 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 0 0 0
29 259 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1 2 2
30 2718 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 0 0 0
31 275 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 2 4 3
32 280 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 2 12 5
33 282 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 2 4 3
34 2719 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 0 0 0
35 284 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 3 7 6
36 290 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1 1 1
37 2720 โรงเรียนบ้านแม่คะ 0 0 0
38 2721 โรงเรียนบ้านแม่นะ 0 0 0
39 304 โรงเรียนบ้านแม่สาว 1 2 2
40 305 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 1 3 1
41 2722 โรงเรียนประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 0 0 0
42 2723 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 0 0 0
43 359 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1 1 1
44 2724 โรงเรียนวัดนันทาราม 0 0 0
45 2725 โรงเรียนวัดบ้านท่า 0 0 0
46 2726 โรงเรียนวิรุณเทพ 0 0 0
47 500 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 2 4 3
48 2727 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 0 0 0
49 511 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1 5 1
50 2728 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 0 0 0
51 522 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 6 60 12
52 2697 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 0 0 0
53 436 โรงเรียนสายอักษร 1 1 1
รวม 35 137 60
197

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]