หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. เชียงใหม่ เขต 5

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2736 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 0 0 0
2 2737 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 0 0 0
3 053 โรงเรียนบ้านกองลอย 1 3 1
4 2738 โรงเรียนบ้านกิ่วลม 0 0 0
5 2739 โรงเรียนบ้านตุงติง 0 0 0
6 2740 โรงเรียนบ้านตุงลอย 0 0 0
7 091 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1 1 1
8 2741 โรงเรียนบ้านนาเกียน 0 0 0
9 2742 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 0 0 0
10 108 โรงเรียนบ้านบงตัน 1 1 1
11 116 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1 7 2
12 2743 โรงเรียนบ้านผาปูน 0 0 0
13 2744 โรงเรียนบ้านมูเซอ 2 6 4
14 156 โรงเรียนบ้านยางครก 1 3 2
15 157 โรงเรียนบ้านยางเปา 1 1 1
16 2745 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 0 0 0
17 2746 โรงเรียนบ้านอูตูม 0 0 0
18 2747 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 0 0 0
19 2748 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 0 0 0
20 296 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1 1 1
21 2749 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 0 0 0
22 309 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1 3 2
รวม 10 26 15
41

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]