หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. เชียงใหม่ เขต 6

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2750 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 0 0 0
2 2751 โรงเรียนบ้านทุ่งแก 0 0 0
3 2752 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 0 0 0
4 2753 โรงเรียนบ้านปางหินฝน 0 0 0
5 131 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1 5 2
6 2754 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 0 0 0
7 2755 โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด 0 0 0
8 2756 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 0 0 0
9 2757 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 0 0 0
10 2758 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 0 0 0
11 2759 โรงเรียนบ้านแม่ซา 0 0 0
12 2760 โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 0 0 0
13 2761 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 0 0 0
14 2762 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 0 0 0
15 2763 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 0 0 0
16 2764 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 0 0 0
17 2765 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 0 0 0
18 2767 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 0 0 0
19 2766 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 0 0 0
20 502 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม 1 40 7
รวม 2 45 9
54

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]