หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ตรัง เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 581 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 3 6 5
2 590 โรงเรียนบ้านควนปริง 1 10 3
3 3251 โรงเรียนบ้านควนยวน 0 0 0
4 593 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 1 1 1
5 3252 โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 0 0 0
6 3253 โรงเรียนบ้านทอนพลา 0 0 0
7 631 โรงเรียนบ้านทอนหาน 1 1 1
8 639 โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 1 1 1
9 642 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 2 2
10 3254 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 0 0 0
11 3255 โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 0 0 0
12 698 โรงเรียนบ้านปะเหลียน 1 1 1
13 714 โรงเรียนบ้านยวนโปะ 1 12 4
14 717 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 2 10 4
15 744 โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 1 20 5
16 746 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 3 2
17 3256 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 0 0 0
18 3257 โรงเรียนบ้านหินคอกควาย 0 0 0
19 754 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 2 8 4
20 3258 โรงเรียนบ้านในควน 0 0 0
21 810 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 2 3 3
22 822 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 1 1 1
23 3259 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 0 0 0
24 3260 โรงเรียนวัดควนวิไล 0 0 0
25 826 โรงเรียนวัดควนสีนวล 3 5 4
26 3261 โรงเรียนวัดท่าพญา 0 0 0
27 3262 โรงเรียนวัดน้ำผุด 0 0 0
28 879 โรงเรียนวัดหนองสมาน 1 8 3
29 880 โรงเรียนวัดหนองเป็ด 1 12 4
30 3263 โรงเรียนวัดอัมพวัน 0 0 0
31 895 โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 2 6 4
32 934 โรงเรียนอนุบาลตรัง 3 16 6
33 964 โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 2 32 9
34 3264 โรงเรียนเทศบาล2 (วัดกะพังสุรินทร์) 0 0 0
35 965 โรงเรียนเทศบาล3 (บ้านนาตาล่วง) 1 1 1
36 966 โรงเรียนเทศบาล5 (วัดควนขัน) 1 1 1
37 967 โรงเรียนเทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) 1 3 1
38 986 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 1 1 1
39 563 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 1 1
รวม 36 165 72
237

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]