หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ตรัง เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3265 โรงเรียนกมลศรี 0 0 0
2 3266 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 0 0 0
3 3267 โรงเรียนบ้านควนตัง 0 0 0
4 3268 โรงเรียนบ้านจิจิก 0 0 0
5 3269 โรงเรียนบ้านต้นปรง 0 0 0
6 3270 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 0 0 0
7 653 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 1 2 2
8 3271 โรงเรียนบ้านนาเกลือ 0 0 0
9 3272 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว 0 0 0
10 3273 โรงเรียนบ้านบางเป้า 0 0 0
11 3274 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 0 0 0
12 3275 โรงเรียนบ้านพรุเตย 0 0 0
13 722 โรงเรียนบ้านลำภูรา 1 40 8
14 724 โรงเรียนบ้านลำแพะ 1 2 2
15 3276 โรงเรียนบ้านวังลำ 0 0 0
16 742 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 2 41 8
17 3277 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 0 0 0
18 3278 โรงเรียนบ้านหนองหมอ 0 0 0
19 3279 โรงเรียนบ้านหน้าเขา 0 0 0
20 748 โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 1 1
21 765 โรงเรียนบ้านเขากอบ 2 10 4
22 791 โรงเรียนบ้านในปง 1 3 2
23 3281 โรงเรียนวัดควนไทร 0 0 0
24 3282 โรงเรียนวัดนาวง 0 0 0
25 890 โรงเรียนวัดเขาพระ 1 3 2
26 894 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 3 17 6
27 3283 โรงเรียนวัดโคกเลียบ 0 0 0
28 926 โรงเรียนหาดปากเมง 2 24 7
29 927 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1 1 1
30 530 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1 1 1
31 3280 โรงเรียนประชาวิทยา 0 0 0
รวม 17 145 44
189

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]