หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ตราด

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1575 โรงเรียนคลองขวาง 1 3 2
2 3707 โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง 0 0 0
3 3708 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง 0 0 0
4 3709 โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 0 0 0
5 1640 โรงเรียนบ้านคลองจาก 1 3 2
6 3710 โรงเรียนบ้านคลองประทุน 0 0 0
7 3711 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 0 0 0
8 3712 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 0 0 0
9 3713 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า 0 0 0
10 3714 โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง 0 0 0
11 3715 โรงเรียนบ้านดงกลาง 0 0 0
12 1657 โรงเรียนบ้านดอนสูง 1 3 2
13 1659 โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 1 2 2
14 1679 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1 2 2
15 3716 โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 0 0 0
16 3717 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 0 0 0
17 1726 โรงเรียนบ้านหนองบอน 3 3 3
18 3718 โรงเรียนบ้านอ่างกระป่อง 0 0 0
19 1760 โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 1 3 2
20 1762 โรงเรียนบ้านเนินตะบก 1 1 1
21 3719 โรงเรียนบ้านเนินตาล 0 0 0
22 3720 โรงเรียนบ้านโป่ง 0 0 0
23 3721 โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 0 0 0
24 1845 โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1 1 1
25 3722 โรงเรียนวัดบางปิดบน 0 0 0
26 1903 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 1 3 2
27 3723 โรงเรียนวัดสลักเพชร 0 0 0
28 3724 โรงเรียนวัดสะพานหิน 0 0 0
29 2030 โรงเรียนอนุบาลตราด 7 10 10
30 2054 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 2 13 5
31 3725 โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 0 0 0
32 2094 โรงเรียนเพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 1 3 2
33 3726 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา44(บ้านนนทรีย์) 0 0 0
รวม 22 50 36
86

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]