หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ตาก เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2188 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 0 0 0
2 2189 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 0 0 0
3 035 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 40 8
4 2190 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 0 0 0
5 2191 โรงเรียนบ้านดงลาน 0 0 0
6 2192 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 0 0 0
7 2193 โรงเรียนบ้านท่าเล่ 0 0 0
8 2194 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 0 0 0
9 2195 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 0 0 0
10 2196 โรงเรียนบ้านมูเซอ 0 0 0
11 2197 โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 0 0 0
12 2198 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 0 0 0
13 2199 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 0 0 0
14 240 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1 3 2
15 2200 โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 0 0 0
16 328 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 2 6 4
17 336 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1 2 2
18 2201 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 0 0 0
19 2202 โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม 0 0 0
20 449 โรงเรียนอนุบาลตาก 1 1 1
21 2203 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 0 0 0
22 2204 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 0 0 0
23 2205 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 0 0 0
24 505 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 15 3
25 365 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 3 9 6
รวม 10 76 26
102

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]