หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ตาก เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 007 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 5 15 11
2 2206 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 0 0 0
3 022 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1 1 1
4 2207 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 0 0 0
5 2208 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 0 0 0
6 2209 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 0 0 0
7 2210 โรงเรียนบ้านช่องแคบ 0 0 0
8 085 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 1 2 2
9 2211 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 0 0 0
10 2212 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1 3 2
11 150 โรงเรียนบ้านมอเกอ 1 3 2
12 2213 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 0 0 0
13 2214 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 0 0 0
14 206 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 1 5 2
15 217 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 2 2
16 2215 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 0 0 0
17 237 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 2 3 3
18 242 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1 3 2
19 2216 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 0 0 0
20 2217 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 0 0 0
21 2218 โรงเรียนบ้านแม่กาษา 0 0 0
22 302 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1 5 2
23 2219 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 0 0 0
24 2220 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 0 0 0
25 308 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1 1 1
26 315 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 2 6 4
27 348 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 2 6 3
28 2222 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 0 0 0
29 361 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1 16 5
30 362 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1 1 1
31 443 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1 6 3
32 5906 โรงเรียนอรุณเมธา 1 3 2
33 2224 โรงเรียนแม่สอด 0 0 0
34 2225 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ 0 0 0
35 2226 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 0 0 0
36 2221 โรงเรียนภัทรวิทยา 0 0 0
37 034 โรงเรียนตชด.บ้านมอเกอร์ 1 1 1
38 2223 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 0 0 0
รวม 25 82 49
131

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]