หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นครนายก

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3639 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 0 0 0
2 3641 โรงเรียนบ้านคลอง14 0 0 0
3 3642 โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 0 0 0
4 3643 โรงเรียนบ้านคลองหกวา 0 0 0
5 3644 โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน 0 0 0
6 1693 โรงเรียนบ้านปากคลอง31 1 8 3
7 3645 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 0 0 0
8 3647 โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ 0 0 0
9 3648 โรงเรียนวัดคีรีวัน 0 0 0
10 3649 โรงเรียนวัดดอนยอ 0 0 0
11 3650 โรงเรียนวัดทองจรรยา 0 0 0
12 3651 โรงเรียนวัดท่าชัย 0 0 0
13 3652 โรงเรียนวัดท่าด่าน 0 0 0
14 1872 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1 2 2
15 1878 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 1 1 1
16 3653 โรงเรียนวัดพรหมเพชร 0 0 0
17 3654 โรงเรียนวัดพราหมณี 0 0 0
18 3655 โรงเรียนวัดลำบัวลอย 0 0 0
19 3656 โรงเรียนวัดวังปลาจีด 0 0 0
20 3657 โรงเรียนวัดวังยายฉิม 0 0 0
21 3658 โรงเรียนวัดสบกเขียว 0 0 0
22 1915 โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 2 2 2
23 3659 โรงเรียนวัดสันตยาราม 0 0 0
24 3660 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 0 0 0
25 3661 โรงเรียนวัดหนองรี 0 0 0
26 3662 โรงเรียนวัดเกาะกา 0 0 0
27 3663 โรงเรียนวัดโคกสว่าง 0 0 0
28 3664 โรงเรียนวัดโพธิ์ 0 0 0
29 3665 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 0 0 0
30 3666 โรงเรียนวันครู2504 0 0 0
31 3667 โรงเรียนหัวเขาแก้ว 0 0 0
32 2035 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 3 1
33 3668 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 0 0 0
34 2068 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1 3 2
35 2075 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1 2 2
36 3640 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 0 0 0
37 3646 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 0 0 0
รวม 8 21 13
34

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]